چاپ دیجیتال

امروزه چاپ دیجیتال  به عنوان یک تحول بزرگ در صنعت چاپ شناخته شده است چرا که با استفاده از این روش می‌توان در چاپ خود از سرعت بالاتر و دقت بیشتری برخوردار بود.

در این روش فرآیند قبل از چاپ همچون فیلم، عکاسی، نور دهی و … به صورت طبیعی حذف شده است که این امر به نوبه‌ی خود، ضمن کاهش هزینه، افزایش سرعت عمل چاپ را نیز فراهم کرده است. از طرف دیگر با حذف پلیت به عنوان واسطه‌‌ی چاپی و انجام چاپ به صورت مستقیم از سیستم نرم‌فزار به روی سطح چاپ شونده و امکان تنظیم کالیبراسیون، دیگر نیازی به تست چندین بار قبل از عمل چاپ نخواهد بود و این امر، کاهش ضایعاتی مانند کاغذ، مرکب و در نهایت کاهش هزینه های ناشی را به دنبال خواهد داشت.

 استفاده از فن آوری های چاپ دیجیتال  به طراح این اجازه را می دهد تا گزینه های بیشتری را برای طرح خود بدلیل اینکه این نوع چاب ها بصورت غیر تماسی می باشد بکار بگیرد.